OEF euro --- Introducció ---

Aquest mòdul realment conté 22 exercicis sobre l'aritmètica de l'euro: composició de sumes, monedes, billets. The most recent version


Description: col·lecció d'exercicis sobre l'aritmètica de l'euro. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, number, addition, substraction, sum, euro, change, coin, bill