Ordenem els nombres --- Introducció ---

Es tracta d'un exercici clàssic: organitzar els números donats (enters, decimals, fraccions, etc.) segons el seu ordre. The most recent version


Description: ordena els nombres següents. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra,number, ordre nombres enters, decimals, fraccions