OEF Càlculs amb nombres enters --- Introducció ---

Aquest mòdul recull de moment 6 exercicis sobre els càlculs amb els nombres enters pels alumnes de 1r o 2n ESO.

Additions de nombres relatifs.

Donne le résultat du calcul suivant :

()+() =

xrange -4,10 yrange -10.5,10.5 arrow 0,-10.5,0,10.5,10,black arrow -3,/10^(-1),0,/10^(-1),10,red parallel -0.3,-10,0.3,-10,0,1, 21, black arc 3.6,(+)/(2*10^(-1)),5,abs(-)/10^(-1),270,90,red arc 3.6,(^2+1)/(^2+1)*(+)/(2*10^(-1)),5,abs()/10^(-1),270,90,green arrow 3.4,/10^(-1),2.4,/10^(-1),10,red arrow 3.4,(^2+1)/(^2+1)*/10^(-1),2.4,/10^(-1),10,green

Equations : additions de nombres relatif

Calcule le nombre inconnu :

+ =

Le nombre inconnu est :

xrange -4,3 yrange -10.5,10.5 arrow 0,-10.5,0,10.5,10,black arrow -3,,0,,10,red parallel -0.3,-10,0.3,-10,0,1, 21, black

Equations : soustractions de nombres rel

Donne le résultat du calcul suivant :

- - =

Le nombre inconnu est :

xrange -4,3 yrange -10.5,10.5 arrow 0,-10.5,0,10.5,10,black arrow -3,,0,,10,red parallel -0.3,-10,0.3,-10,0,1, 21, black

Soustractions de nombres relatifs.

Donne le résultat du calcul suivant :

()-() - =

xrange -4,10 yrange -10.5,10.5 arrow 0,-10.5,0,10.5,10,black arrow -3,/10^(-1),0,/10^(-1),10,red parallel -0.3,-10,0.3,-10,0,1, 21, black arc 3.6,(+)/(2*10^(-1)),5,abs(-)/10^(-1),270,90,red arc 3.6,(^2+1)/(^2+1)*(+)/(2*10^(-1)),5,abs()/10^(-1),270,90,green arrow 3.4,/10^(-1),2.4,/10^(-1),10,red arrow 3.4,(^2+1)/(^2+1)*/10^(-1),2.4,/10^(-1),10,green

Substitution : additions de nombres rela

Effectue le calcul suivant ; sachant que le nombre est : .

+ =

xrange -4,3 yrange -10.5,10.5 arrow 0,-10.5,0,10.5,10,black arrow -3,,0,,10,red parallel -0.3,-10,0.3,-10,0,1, 21, black

Substitution : soustractions de nombres

Effectue le calcul suivant ; sachant que le nombre est : .

- - =

xrange -4,3 yrange -10.5,10.5 arrow 0,-10.5,0,10.5,10,black arrow -3,,0,,10,red parallel -0.3,-10,0.3,-10,0,1, 21, black
The most recent version


Description: sumes, restes, equacions. Presentació amb eix graduat vertical. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, addition, soustraction, relatif, axe gradué, équation, substitution