Construccions --- Introducció ---

Quin tema?
Quina precisió ?
precisió de posicionament
Quants exercicis en una tongada ?

The most recent version


Description: exercicis de construcció nivell ESO, necessita Java [GeoGebra]. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, geometry, geogebra géogébra cercle circle cirkel triangle driehoek isoscele isocèle équilatéral equilateral construction constructie géométrie geometry quadrilatère quadrilateral rhombus losange kite cerf-volant parallelogram parallélogramme thales partage segment ruit parellellogrma