Equacions-Inequacions --- Introducció ---

Equacions-Inequacions és un exercici que proposa resoldre pas a pas una equació, una inequació o un sistema de dues equacions amb dues incògnites.


Altres exercicis sobre : sistemes d'equacions   equacions   inequacions  

The most recent version


Description: resolució lliure d'una equació, d'un sistema d'equacions o d'una inequació. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, Systèmes d'équations, Equations, Inéquations