Funcions lineals/afins i rectes --- Introducció ---

Funcions lineals/afins i rectes és un exercici sobre la representació gràfica d'una funció lineal o afí.


Us demanarà la representació gràfica d'una funció

Els coeficients són , ,
. The most recent version


Description: representació gràfica de funcions lineals i afins. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, analysis, geometry, droite, rule, affine, graphe, lineaire