Les rectes i les seves equacions al pla - Nivell 4t ESO --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 16 exercicis sobre el tema de les equacions de la recta al pla. Aquests exercicis són de nivell de 4t ESO (Seconde a l'ensenyament francés). Han estat dissenyats per tal de brindar als professors d'aquest nivell, exemples d'exercicis que es poden utilitzar en el context de l'atenció individualitzada.

The most recent version


Description: mòdul d'exercicis sobre la recta al pla per als alumnes de 4t ESO. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, , recta, pendent, abscissa, ordenada, vector director, equació de recta, vectors colineals