Radicals quadràtics --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 28 exercicis sobre operacions amb radicals quadràtics.

Exercici 01

Calcula:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma on és un enter positiu el més petit possible.
(heu de posar sqrt(2) per )


Exercici 02


  1. Calculeu: =

    Heu d'escriure el resultat de la forma on b és un enter positiu el més petit possible.

    (heu d'escriure sqrt(2) per )

  2. Feu una aproximació amb un arrodoniment :

Exercici 03

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma on b és un enter positiu el més petit possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 04

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma on b és un enter positiu el més petit possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 05

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma on b és un enter positiu el més petit possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 06

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible, fins i tot, traient factor comú, si es pot.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 07

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible, fins i tot, traient factor comú, si es pot.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 08

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible, fins i tot, traient factor comú, si es pot.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 09

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible, fins i tot, traient factor comú, si es pot.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 10

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 11

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 12

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 13

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 14

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 15

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 16

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 17

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 18

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 19

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 20

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 21

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 22

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 23

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 24

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 25

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 26

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 27

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 28

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per ) The most recent version