Tria polinomi quadrātic --- Introducciķ ---

Aquest exercici t'ajuda a recončixer el grāfic corresponent a una funciķ, o la funciķ corresponent a un grāfic. Les funcions d'aquest exercici interactiu sķn funcions quadrātiques, és a dir, polinomis de segon grau. En la configuraciķ de l'exercici pots triar:

Altres exercicis sobre : Grāfic   polinomis   quadrātica   funcions  

The most recent version


Description: recončixer el grāfic d'un polinomi quadrātic. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, geometry, algebra, equaciķ, polinomi, grāfic, corba quadrātica, parābola