Vectors --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 17 exercicis sobre vectors i operacions amb vectors, tant des del punt de vista gràfic com numèric, per a treballar a 4t d'ESO.

01 Punts

Quines són les coordenades del punt A?

xrange -6, 6.1 yrange -6.1, 6 parallel -6,-6,-6,6,1,0,13, grey parallel -6,-6,6,-6,0,1,13, grey parallel -0.1,-6,0.1,-6,0,1,13, black parallel -6,-0.1,-6,0.1,1,0,13, black text black, 0.95,-0.2, medium, 1 text black, 0.2,1.1, medium, 1 line -6,0,6,0, black line 0,-6,0,6, black text red, +0.15,+0.1, medium, A fcircle ,,6, red

A


02 Punts

Clica damunt del punt (,)


01 Vectors

Dibuixa el vector que representi el desplaçament de la pilota en una passada de a .

13

6

3

14

18

4

5

8

11

10

9

Bravo

Alves

Piqué

Mascherano

Alba

Rakitic

Busquets

Iniesta

Neymar

Messi

Suárez


02 Vectors

Dibuixa el vector .


03 Vectors

Quines són les components del vector ?


04 Vectors

Dibuixa, amb origen al punt X, el vector = (, ):


05 Vector de posició

Dibuixa el vector de posició del punt P (, ):


06 Mòdul d'un vector

Donat el vector = (,). Troba el seu mòdul.

| | =

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


07 Vectors

El vector = = (,) té l'origen en el punt A(,). Determina:.

a. Les coordenades de l'extrem B.

B =

b. El mòdul del vector de posició del punt B.

| | =

c. La distància del punt A al punt B.

d(A,B) =

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


08 Vectors

Dibuixa, amb origen al punt X, un vector equipolent al vector dibuixat.


09 Suma de vectors

Has d'aconseguir, amb origen al punt X, el vector c resultat de la suma de vectors que s'indica. I ho has de fer, no amb la regla del paral·lelogram, sino posant l'origen del segon a l'extrem del primer. Ho has de fer en diferents etapes. En aquesta primera has de dibuixar el primer vector a sumar:

és el vector blau i el verd

és el vector blau i el verd

Molt bé

Ara has de posar l'origen del segon a l'extrem del primer.

és el vector blau i el verd

Molt bé

Finalment, el vector resultat és el que té l'origen del primer i l'extrem del segon.


10 Vector oposat

Dibuixa, amb origen al punt X, el vector oposat al vector dibuixat.


11 Resta de vectors

Has d'aconseguir, amb origen al punt X, el vector c resultat de la resta de vectors que s'indica. Ho has de fer en diferents etapes. En aquesta primera has de dibuixar el primer vector:

és el vector blau i el verd

és el vector blau i el verd

Molt bé

Ara has de posar l'origen de l'oposat del segon a l'extrem del primer.

és el vector blau i el verd

Molt bé

Finalment, el vector resultat és el que té l'origen del primer i l'extrem del segon.


12 Producte per un número

Donat el vector dibuixat, dibuixa, amb origen al punt X, el vector .


13 Combinació lineal

Has d'aconseguir, amb origen al punt X, el vector c resultat de la combinació lineal de vectors que s'indica. I ho has de fer, no amb la regla del paral·lelogram, sino posant l'origen del segon a l'extrem del primer. Ho has de fer en diferents etapes. En aquesta primera has de dibuixar el primer vector a sumar:

és el vector blau i el verd

és el vector blau i el verd

és el vector blau i el verd


14 Vectors

Donats els vectors = (,) i = (,), troba el mòdul del vector = .

| | =
Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


15 Vectors

Donat el vector = (,):

a. Troba un vector de la mateixa direcció i sentit que el vector i que sigui unitari.

= ( , )

b. Determina els components del vector de la mateixa direcció i sentit oposat al vector i que té mòdul .

= ( , )

Heu d'escriure els resultats de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per ) The most recent version