Factorització de polinomis --- Introducció ---

Aquest mòdul actualment conté 8 exercicis sobre factorització de polinomis.

01 Factorització d'un polinomi

Factoritza el polinomi

02 Factorització d'un polinomi

Factoritza el polinomi

03 Factorització d'un polinomi

Factoritza el polinomi

04 Factorització d'un polinomi

Factoritza el polinomi

05 Factorització d'un polinomi

Factoritza el polinomi

06 Factorització d'un polinomi

Factoritza el polinomi

07 Factorització d'un polinomi

Factoritza el polinomi

Regla de Ruffini(en obres)

Factoritza el polinomi
The most recent version


Description: col·lecció d'exercicis sobre factorització de polinomis. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, factors, polinomis