OEF Manipulació de matrius --- Introducció ---

Aquest mòdul conté de moment 4 exercicis sobre matrius.

The most recent version


Description: col·lecció d'exercicis senzills sobre la manipulació de matrius. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, linear_algebra, matriu, càlcul matricial, elements d'una matriu, producte de matrius