LÝmits de funcions a 1r de BAT --- Introducciˇ ---

Aquest m˛dul actualment contÚ 10 exercicis sobre lÝmits de funcions a 1r de BAT, a partir del grÓfic de la funciˇ. Tant lÝmits a l'infinit com en un punt.

LÝmits laterals i continu´tat d'una funciˇ en un punt

rangex rangey parallel ,,,,1,0,17, grey parallel ,,,,0,1,17, grey text black, 0.95,-0.2, medium, 1 text black, 0.2,1.2, medium, 1 text black, 4.95,-0.2, medium, 5 text black, 0.2,5.2, medium, 5 text black, -5.05,-0.2, medium, -5 text black, 0.2,-4.8, medium, -5 linewidth 2 line ,0,,0, red line 0,,0,, red linewidth 3 plot blue , linewidth 1 parallel -0.1,,0.1,,0,1,17, black parallel ,-0.1,,0.15,1,0,17, black fcircle ,,8, white ,,8, blue


LÝmits laterals i continu´tat d'una funciˇ en un punt

rangex rangey parallel ,,,,1,0,17, grey parallel ,,,,0,1,17, grey text black, 0.95,-0.2, medium, 1 text black, 0.2,1.2, medium, 1 text black, 4.95,-0.2, medium, 5 text black, 0.2,5.2, medium, 5 text black, -5.05,-0.2, medium, -5 text black, 0.2,-4.8, medium, -5 linewidth 2 line ,0,,0, red line 0,,0,, red linewidth 3 plot blue, -16*t, plot blue, +16*t, linewidth 1 parallel -0.1,,0.1,,0,1,17, black parallel ,-0.1,,0.15,1,0,17, black fcircle ,,8, white fcircle ,,8, white circle ,,8, blue circle ,,8, blue


LÝmits laterals i continu´tat d'una funciˇ en un punt

rangex rangey parallel ,,,,1,0,21, grey parallel ,,,,0,1,17, grey text black, 0.95,-0.2, medium, 1 text black, 0.2,1.2, medium, 1 text black, 4.95,-0.2, medium, 5 text black, 0.2,5.2, medium, 5 text black, -5.05,-0.2, medium, -5 text black, 0.2,-4.8, medium, -5 linewidth 2 line ,0,,0, red line 0,,0,, red linewidth 3 plot blue, linewidth 1 parallel -0.1,,0.1,,0,1,17, black parallel ,-0.1,,0.15,1,0,17, black linewidth 2 dvline ,0,green dhline 0,,green


LÝmits laterals i continu´tat d'una funciˇ en un punt

rangex rangey parallel ,,,,1,0,21, grey parallel ,,,,0,1,17, grey text black, 0.95,-0.2, medium, 1 text black, 0.2,1.2, medium, 1 text black, 4.95,-0.2, medium, 5 text black, 0.2,5.2, medium, 5 text black, -5.05,-0.2, medium, -5 text black, 0.2,-4.8, medium, -5 linewidth 2 line ,0,,0, red line 0,,0,, red linewidth 3 plot blue, -16*t, plot blue, +16*t, linewidth 1 parallel -0.1,,0.1,,0,1,17, black parallel ,-0.1,,0.15,1,0,17, black linewidth 2 dvline ,0,green dhline 0,,green fcircle ,,8, white circle ,,8, blue


LÝmit d'una funciˇ a l'infinit i asÝmptotes horitzontals

rangex rangey parallel ,,,,1,0,21, grey parallel ,,,,0,1,21, grey text black, 0.95,-0.2, medium, 1 text black, 0.2,1.2, medium, 1 text black, 4.95,-0.2, medium, 5 text black, 0.2,5.2, medium, 5 text black, -5.05,-0.2, medium, -5 text black, 0.2,-4.8, medium, -5 linewidth 2 line ,0,,0, red line 0,,0,, red linewidth 3 linewidth 1 parallel -0.1,,0.1,,0,1,21, black parallel ,-0.1,,0.15,1,0,21, black linewidth 2
?

LÝmit d'una funciˇ a l'infinit i asÝmptotes horitzontals

rangex rangey parallel ,,,,1,0,21, grey parallel ,,,,0,1,21, grey text black, 0.95,-0.2, medium, 1 text black, 0.2,1.2, medium, 1 text black, 4.95,-0.2, medium, 5 text black, 0.2,5.2, medium, 5 text black, -5.05,-0.2, medium, -5 text black, 0.2,-4.8, medium, -5 linewidth 2 line ,0,,0, red line 0,,0,, red linewidth 3 plot blue, linewidth 1 parallel -0.1,,0.1,,0,1,21, black parallel ,-0.1,,0.15,1,0,21, black
?

:


LÝmit d'una funciˇ a l'infinit i asÝmptotes horitzontals

rangex rangey parallel ,,,,1,0,21, grey parallel ,,,,0,1,21, grey text black, 0.95,-0.2, medium, 1 text black, 0.2,1.2, medium, 1 text black, 4.95,-0.2, medium, 5 text black, 0.2,5.2, medium, 5 text black, -5.05,-0.2, medium, -5 text black, 0.2,-4.8, medium, -5 linewidth 2 line ,0,,0, red line 0,,0,, red linewidth 3 plot blue, linewidth 1 parallel -0.1,,0.1,,0,1,21, black parallel ,-0.1,,0.15,1,0,21, black
?

:


LÝmit d'una funciˇ a l'infinit i asÝmptotes horitzontals

rangex rangey parallel ,,,,1,0,21, grey parallel ,,,,0,1,21, grey text black, 0.95,-0.2, medium, 1 text black, 0.2,1.2, medium, 1 text black, 4.95,-0.2, medium, 5 text black, 0.2,5.2, medium, 5 text black, -5.05,-0.2, medium, -5 text black, 0.2,-4.8, medium, -5 linewidth 2 line ,0,,0, red line 0,,0,, red linewidth 3 plot blue, linewidth 1 parallel -0.1,,0.1,,0,1,21, black parallel ,-0.1,,0.15,1,0,21, black
?

:

:


LÝmit d'una funciˇ en un punt a partir d'una taula de valors

:

rightarrow leftarrow


LÝmit d'una funciˇ en un punt a partir d'una taula de valors

:

rightarrow leftarrow

The most recent version


Description: exercicis sobre lÝmits i continu´tat de funcions a partir del grÓfic. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, analysis,, functions, limit, continuity, real_function