OEF taula periòdica --- Introducció ---

Aquest mòdul reuneix de moment 32 exercicis configurables per memoritzar la taula periòdica dels elements.

Black box

En la taula periòdica dels elements següent, s'ha ennegrit una casella. Quin és el de l'element d'aquesta casella?

copy 0,0,-1,-1,-1,-1, frect ,,+,+,black

Black box II

En la taula periòdica dels elements següent, s'ha ennegrit una casella. Quin és el de l'element d'aquesta casella?

copy 0,0,-1,-1,-1,-1, frect ,,+,+,black

Click on table

En la taula periòdica dels elements buida següent, feu clic a la casella de l'element de .


Correspondance 3

Establir la correspondència adequada entre i dels àtoms següents.


Correspondance 4

Establir la correspondència adequada entre i dels àtoms següents.


Correspondance 5

Establir la correspondència adequada entre i dels àtoms següents.


Correspondance 6

Establir la correspondència adequada entre i dels àtoms següents.


Correspondance 7

Establir la correspondència adequada entre i dels àtoms següents.


Fill 10

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Fill 10 + 3

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Fill 10 + 8

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Fill 14

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Fill 20

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Fill 3

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Fill 3 + 3

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Fill 4

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Fill 5

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Fill 5 + 4

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Fill 6

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Fill 6 + 2

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Fill 8

Poseu els símbols donats a la taula següent.


Metals and non-metals 10

Classifiqueu els elements següents en metalls i no metalls.

Metalls:

No metalls:


Metals and non-metals 4

Classifiqueu els elements següents en metalls i no metalls.

Metalls:

No metalls:


Metals and non-metals 6

Classifiqueu els elements següents en metalls i no metalls.

Metalls:

No metalls:


Metals and non-metals 8

Classifiqueu els elements següents en metalls i no metalls.

Metalls:

No metalls:


Next element

Quin és el de l'element que te de ?

One element

Quin és el de l'element que te de ?

Order 3

Organitzar els àtoms següents en ordre creixent, arrossegant-los fins a les caixes buides.


Order 4

Organitzar els àtoms següents en ordre creixent, arrossegant-los fins a les caixes buides.


Order 5

Organitzar els àtoms següents en ordre creixent, arrossegant-los fins a les caixes buides.


Order 6

Organitzar els àtoms següents en ordre creixent, arrossegant-los fins a les caixes buides.


Previous element

Quin és el de l'element que te de ? The most recent version


Description: exercicis per memoritzar la taula periòdica dels elements. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, chemistry, periodic table, elements, metal, atomic mass, atomic number