Interès simple i compost --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 19 exercicis sobre nombres complexos. The most recent version


Description: matemàtica financera. Interès simple i compost. Per a 1r BAT de ciències socials. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, , complexos, nombres