OEF estadística --- Introducció ---

Aquest mòdul conté de moment 3 exercicis sobre estadística.

Ajust

Donat el següent núvol de punts:

xrange -0.5,5 yrange -1,+0.5 hline 0,0,black vline 0,0, black
Un ajust de sobre del tipus sembla estar justificat.

Histogrames

Aquí teniu una sèrie estadística:

Intervals
Freqüències

Determinar quin dels histogrames següents és l'histograma que representa la sèrie estadística


Representació de sèries estadístiques

Aquí hi ha les freqüències d'una sèrie estadística que pren els caràcters de 1 a i un gràfic estadístic construït a partir d'aquesta sèrie:

Quin gràfic és? The most recent version


Description: col·lecció d'exercicis d'estadística. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, statistics, histograma, freqüència