OEF complexos --- Introducció ---

Aquest mòdul contént de moment 28 exercicis sobre els nombres complexos.

Als exercicis que es demani respondre amb un nombre complex, s'ha d'introduir el nombre complex en la forma a+b*i.

Altres exercicis sobre : nombres complexos  

The most recent version


Description: recull d'exercices sobre els nombres complexos. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, complex number,complex plane,root,nombre complexe,plan complexe,racine