Qüestionari de derivades --- Introducció ---

Aquest mòdul conté 10 exercicis sobre nocions bàsiques de derivades d'una funció real de variable real. Els estudiants poden usar-lo com una eina d'entrenament per a una millor memorització de la lliçó, mentre que els professors podrien posar-lo en un full de treball amb límit de temps activat, per la qual cosa es pot provar la competència.

Altres exercicis sobre : Derivada   function   Càlcul diferencial  

The most recent version


Description: qüestions elementals sobre derivades. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, analysis, calculus, derivada, funció, tangent