Ohm --- Introducció ---

Aquest mòdul conté 9 exercicis de càlcul per practicar la llei d'Ohm. Hi ha circuits de resistències en sèrie i paral·lel. Cada exercici correspon a una tipologia de circuit; podeu escollir l'estil de les preguntes. També és possible escollir diferents tipus i estils de combinacions aleatories.

No oblideu el cronòmetre que, combinat amb una gran tolerància d'error, és una eina ideal per practicar el càlcul mental.


1 - Resistències

En el circuit de la dreta, .

Quin és  ? quin és  ?

ATENCIÓ! La tolerància de l'error de la teva resposta és del %.


4 - Tipus H

En el circuit de la dreta, .

Quin és  ? quin és  ?

ATENCIÓ! La tolerància de l'error de la teva resposta és del %.


3 - Tipus H

En el circuit de la dreta, .

Quin és  ? quin és  ?

ATENCIÓ! La tolerància de l'error de la teva resposta és del %.


3 - Tipus IL

En el circuit de la dreta, .

Quin és  ? quin és  ?

ATENCIÓ! La tolerància de l'error de la teva resposta és del %.


3 - Paral·lel

En el circuit de la dreta, .

Quin és  ? quin és  ?

ATENCIÓ! La tolerància de l'error de la teva resposta és del %.


2 - Paral·lel

En el circuit de la dreta, .

Quin és  ? quin és  ?

ATENCIÓ! La tolerància de l'error de la teva resposta és del %.


4 - Sèrie + Paral·lel

En el circuit de la dreta, .

Quin és  ? quin és  ?

ATENCIÓ! La tolerància de l'error de la teva resposta és del %.


3 - Sèrie

En el circuit de la dreta, .

Quin és  ? quin és  ?

ATENCIÓ! La tolerància de l'error de la teva resposta és del %.


2 - Sèrie

En el circuit de la dreta, .

Quin és  ? quin és  ?

ATENCIÓ! La tolerància de l'error de la teva resposta és del %.
The most recent version


Description: exercicis aplicant la llei d'ohm. Circuits en sèrie i paral·lel. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, electronics, llei d'ohm, paral·lel, sèrie, resistència, voltatge, intensitat