Tangent 2D --- Introducció ---

Aquest mòdul és un exercici clàssic de geometria plana. El servidor genera aleatòriament una corba plana (en forma cartesiana, paramètrica o polar d'acord amb la tria inicial), i presenta tant la seua equació com el seu gràfic. I demanarà trobar l'equació de la recta tangent o normal de la corba en un punt donat.


Aquest exercici accepta diferents paràmetres de configuració que determinen l'aspecte i el nivell de dificultat del problema plantejat.

Altres exercicis sobre : Tangent   derivades   corbes  

The most recent version


Description: trobar la recta tangent i/o normal d'una corba plana. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, geometry, analysis, corba, corba plana, corba paramètrica, tangent, curves,parametric_curves