Distribució normal --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 4 exercicis sobre la distribució normal. The most recent version


Description: col·lecció d'exercicis sobre la Distribució normal. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, stat, normal