OEF matrius i canvi de base --- Introducció ---

Aquest mòdul actualment recull 11 exercicis sobre les matrius d'una aplicació lineal en diferentes bases.

Disposa d'un qüestionari d'opcions múltiples (QOM) presentat en dues versions:

Les dues versions utilitzen la mateixa llista de qüestions i cada qüestió es pot presentar en diferents versions. Per aquesta raó, es poden refer diverses vegades.

L'exercici "Matriu d'una aplicació lineal" tria aleatoriament entre les versions 1 i 2 del mateix nom. The most recent version


Description: coleccio d'exercicis sobre el canvi de base i matrius associades a una aplicacio lineal. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, linéaire, matrice, base, décompsition