Gràfic de la derivada --- Introducció ---

Aquest mòdul és un exercici per tal de treballar el reconèixement gràfic de la derivada d'una funció.

El servidor us donarà la corba d'una funció contínua i derivable f(x) a l'interval [-2,2]. Aquesta funció es genera aleatòriament i no es mostra la seua expressió. Es presenten, llavors, altres corbes i heu de reconèixer entre elles la funció derivada f(x) (o una de f(x), f(x) ou f(x), segons la configuració de l'exercici). Per enviar la resposta, simplement pots clicar sobre la corba que pensis que és la correcta.


Tria el nivell de dificultat 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Menú detallat

Altres exercicis sobre : Triar gràfics   derivades   funcions  

The most recent version


Description: reconèixer el gràfic de la derivada d'una funció. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, analysis, function, graphing, derivative