Calculadora de matrius

Introdueix la matriu (cada fila en una línia diferent, separant els elements amb comes).
A =
: També tens el Multiplicador de matrius per multiplicar dues matrius. The most recent version


Description: determinant, inversa, vectors propis,... interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, linear algebra, matrix,determinant,rank,trace