Calculadora de vectors

Aquesta pàgina permet fer operacions amb vectors. Les components d'aquests vectors poden ser nombres reals o complexos, i també expressions paramètriques.


Introdueix els vectors (en horitzontal, amb les components separades per comes): ( Exemples )

v1 = ()
v2 = ()

Ara tria què vols fer.

Pots el número de vectors de treball:

Eines relacionades: calculador de matrius, solucionador de sistemes lineals.

The most recent version


Description: dependència lineal, complement ortogonal, visualització, productes... interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, linear algebra, algebra, vector, Gram-Schmidt, matrix, linear system, vector space, linear dependence, plot